ANATOLİA (HEYKEL)

SANATÇI İŞİ,PRİMİTİF SANATIN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN ,NADİR.